EU Fonds voor Regionale Ontwikkeling logo SNN logo

Foodwaste project Orderli x SNN x React-EU

Jaarlijks wordt er in de horeca 55.000 ton voedsel weggegooid in de horeca. In Europa is de horeca verantwoordelijk voor maar liefst 14% van alle voedselverspilling. Een groeiend aantal horecaondernemers zet zich dan in om zo min mogelijk voedsel weg te gooien. Er blijkt immers in de horeca veel winst te behalen op het gebied van voedselverspilling. Tijdens de Food Waste Challenge 2019 bleek gemiddeld een reductie van 21% voedselverspilling bij de deelnemers haalbaar, met uitschieters tot zelfs boven de 60%. Door middel van het Food waste project maakt Orderli ondernemers bewust van de voedselverspilling en motiveert hen actie te ondernemen. Juist omdat er nog zoveel winst te behalen valt heeft Orderli het initiatief bedacht wat kan helpen om voedselverspilling tegen te gaan. Met behulp van het Samenwerkingsverband Noord Nederland heeft Orderli een dynamische menukaart gebouwd die tot doel heeft om voedselverspilling te reduceren. Door het systeem te koppelen aan het voorraadsysteem kan Orderli gerechten waarvan te veel ingrediënten voorradig zijn bovenaan laten verschijnen of zelfs aanbevelen met een pop-up of een korting. Op die manier kan de toepassing voorkomen dat ingrediënten over datum gaan en weggegooid moeten worden. Tegelijk kan de software ook producten die bijna op zijn minder nadrukkelijk weergeven waardoor er zelden tot nooit iemand teleurgesteld hoeft te worden. Op deze wijze wordt de gast gestimuleerd bepaalde gerechten juist wél of juist níét te kiezen om op deze wijze voedselverspilling tegen. Ook na de duur van het project is Orderli niet gestopt met het promoten en implementeren van het dynamische menu. Wij zijn door dit project immers nog sterker van overtuigd dat de dynamische menukaart een grote impact kan maken als het gaat om de voedselverspilling in de horeca! Nu alle horecagelegenheden weer volledig open zijn en er onder meerdere horecagelegenheden grote animo is voor het dynamische menu, zijn wij trots op wat Orderli de afgelopen twee jaar, ondanks de corona crisis, met dit project heeft bereikt. Voor in de toekomst zijn wij voornemens te blijven innoveren en op zoek te blijven naar waardevolle ideeën om Orderli slimmer, sneller, groener en duurzamer te maken! Meer informatie over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is te vinden op de website.